De discussie over de rechterlijke organisatie in Nederland kenmerkt zich de laatste jaren door een grote aandacht voor aspecten als transparantie, effectiviteit en efficientie. Tegelijkertijd dient met het oog op de legitimiteit van de rechtspraak aandacht te blijven voor het behoud van verworven rechtsstatelijke waarborgen van rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De recente moderniseringsdebatten in Nederland, en ook in andere moderne rechtsstaten, komen hiermee in het teken te staan van het vinden van een nieuw evenwicht van uitgangspunten voor de rechterlijke organisatie. In dit boek wordt de discussie over de modernisering van de rechterlijke organisatie in Nederland, Frankrijk en Duitsland geanalyseerd vanuit een constitutioneel perspectief. Beoogd wordt aan te geven welke plaats nieuwe kwaliteitseisen - dat wil zeggen 'new public management'-beginselen - in het constitutionele kader innemen ten opzichte van klassiek-rechtsstatelijke beginselen. Een rechtsvergelijkende analyse biedt aanknopingspunten om het constitutionele afwegingskader van beginselen in kaart te brengen en de implicaties voor de invoering van nieuwe oplossingen voor de rechterlijke organisatie te schetsen.

, , , , , , ,
Loth, Prof. Mr. M.A. (promotor)
M.A. Loth (Marc)
Erasmus University Rotterdam , Wolf Legal Publishers, Nijmegen (http://www.wolfpublishers.nl)
hdl.handle.net/1765/10925
Erasmus School of Law

Mak, E. (2008, January 24). De rechtspraak in balans: een onderzoek naar de rol van klassiek-rechtsstatelijke beginselen en 'new public management'-beginselen in het kader van de rechterlijke organisatie in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10925