Strategische vernieuwing in ondernemingen staat hoog op de agenda van managers en onderzoekers. De aandacht voor nonprofit-organisaties in dit verband is echter beperkt. Zo is er weinig bekend over de mate, de oorzaken en de implicaties van strategische vernieuwing. Dit artikel gaat in op dit thema. Met behulp van een enquête en twee casestudies wordt voor het eerst de vernieuwingsdynamiek van Nederlandse nonprofit-organisaties in kaart gebracht. De resultaten laten zien dat strategische vernieuwing door nonprofit-organisaties leidt tot een hoger prestatieniveau. Druk vanuit het management en/ of bestuur en druk vanuit de sociale omgeving blijken belangrijke determinanten voor de mate van strategische vernieuwing

hdl.handle.net/1765/10930
ERIM Article Series (EAS)
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Erasmus Research Institute of Management

Bezemer, P.-J., van den Bosch, F., Volberda, H., & Jansen, J. (2006). Strategische vernieuwing in Nederlandse non-profit organisaties. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10930