Samenvatting

Doel: Evaluatie van de behandelstrategieën en overleving van patiënten met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV sinds de introductie van nieuwe geneesmiddelen in 2012 in Nederland.

Opzet: Prospectieve cohortstudie.

Methode: Wij analyseerden gegevens uit de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) van patiënten die in de periode 1 juli 2012-31 december 2015 waren gediagnosticeerd met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV. We schatten de overlevingsduur met de Kaplan-Meier-methode. De relatie tussen jaar van diagnose en overleving werd geschat met Cox-regressieanalyse, gecorrigeerd voor leeftijd, ‘WHO performance status’, lactaatdehydrogenasewaarde, tumorstadium, hersenmetastasen en afstandsmetastasen.

Resultaten: Van de geregistreerde 2768 patiënten kreeg ongeveer driekwart systemische therapie; deze behandeling was elk jaar aan verandering onderhevig. De mediane overlevingsduur was 10,7 maanden (95%-BI: 9,6-13,2) in 2012 en 13,8 maanden (95%-BI: 11,8-15,6) in 2015; de mediane overlevingsduur voor systemisch behandelde patiënten was 17,1 maanden in 2015. De 2- jaarsoverleving nam in deze periode toe van 23 tot 40%. Patiënten gediagnosticeerd in 2015 hadden een betere overleving dan patiënten uit 2014 (hazardratio (HR): 0,82; 95%-BI: 0,73-0,93). Dit effect gold ook voor patiënten die werden behandeld met systemische therapie (HR: 0,79; 95%-BI: 0,69-0,91).

Conclusie: De snelle beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen, die door de toenmalige minister van VWS en de beroepsgroep is geïnitieerd, heeft de behandeling van patiënten met irresectabel melanoom stadium IIIc of IV ingrijpend veranderd. De gegevens uit de DMTR duiden op een veilig gebruik van deze nieuwe geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en een verbetering van de overleving van patiënten met gevorderd melanoom in de afgelopen jaren.

hdl.handle.net/1765/109328
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Van Zeijl, M.C.T. (Michiel C.T.), van den Eertwegh, F., Wouters, M., Jochems, A. (Anouk), Schouwenburg, M. G., Haanen, J., … Van Der Hoeven, K.J.M. (Koos J.M.). (2018). Recente behandelresultaten van uitgezaaid melanoom. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 162(26). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/109328