Partners in interorganisatorische samenwerkingsverbanden maken gebruik van diverse beheersingsstrategieën om coördinatie en controle mogelijk te maken. In dit artikel staat de opkomst van standaardcontracten centraal en wordt een overzicht gegeven van de voordelen en nadelen van dit type contracten. Voordelen van standaardcontracten zijn dat ze snel kunnen worden geëffectueerd en als legitiem worden ervaren. Daarnaast zijn deze contracten relatief robuust en eenvoudig te interpreteren. Echter, dergelijke contracten zijn veelal nogal algemeen en dragen nauwelijks bij aan de creatie van wederzijds begrip en afstemming van verwachtingen. Er worden drie maatregelen besproken die de negatieve effecten van contractstandaardisatie kunnen wegnemen.

hdl.handle.net/1765/10933
ERIM Article Series (EAS)
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Erasmus Research Institute of Management

Vlaar, P., van den Bosch, F., & Volberda, H. (2005). Interorganisatorische beheersstrategieën. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 79(9), 400–408. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10933