Dit artikel geeft een overzicht van toezichthoudende commissies (audit-, belonings- en selectie- en benoemings commissies) in beursgenoteerde ondernemingen in Nederland en stelt de centrale vraag in hoeverre ondernemingen onder druk van omgevingsfactoren commissies hebben ingesteld gedurende de laatste tien jaar. Het artikel concludeert dat het gebruik van commissies in belangrijke mate is toegenomen sinds 1996 als gevolg van internationale corporate governance standaar den, de introductie van gedragscodes waaronder de Code Tabaksblat en de toenemende mate waarin ondernemingen afstand nemen van het klassieke Nederlandse bestuursmodel. Aan de hand van literatuur kan hierbij de kanttekening worden geplaatst dat er niet een eenduidige relatie bestaat tussen de marktwaarde en fi nanciële prestaties van ondernemingen en de instelling van toezichthoudende commissies.

hdl.handle.net/1765/10937
ERIM Article Series (EAS)
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Erasmus Research Institute of Management

Maassen, G., van den Bosch, F., & Volberda, H. (2005). Het gebruik van toezichthoudende commissies, binnen raden van commissarissen in beursgenoteerde ondernemingen. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 79(12 (December)), 647–657. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10937