De vergrijzingsproblematiek betreft alle Westerse landen. De gecombineerde effecten van een lager geboortecijfer, een lager sterftecijfer en de naoorlogse geboortegolf leiden ertoe dat de bevolkingsopbouw aan het veranderen is. Volgens het CBS zal het bevolkingsaandeel van ouderen (met een leeftijd van 65 jaar of hoger) de komende jaren stijgen van 13% naar ruim 22%. Deze verandering zal zijn weerslag hebben in de hele economie, en bijzonder gevoeld worden in de pensioensector.

, , ,
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/10948
Erasmus School of Economics

Bettendorf, L., Bovenberg, L., Broer, P., & Knaap, T. (2003). Vergrijzing, aanvullende pensioenen en de Nederlandse economie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10948