De omgeving van de Europese financiële dienstensector is het afgelopen decennium sterk veranderd. Een belangrijke oorzaak is de verschuiving van wet- en regelgeving van het nationale naar het EU-niveau. Institutionele theorieën voorspellen dat grote, gevestigde bedrijven zoals ABN AMRO en Deutsche Bank het strategisch vernieuwingsgedrag van succesvolle concurrenten zullen gaan imiteren. In dit verband rijst de vraag in hoeverre dit imitatiegedrag door de nationale dan wel meer door de Europese context bepaald wordt. Aan de hand van een nieuwe dataset, met zo’n 4100 externe strategische vernieuwingsacties van banken en verzekeraars uit zes Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden), zal deze vraag worden onderzocht voor de periode 1990-1999. De resultaten suggereren dat van een overheersende invloed van de Europese context op extern strategisch vernieuwingsgedrag nog geen sprake is. De implicaties hiervan voor management en beleid worden kort besproken.

hdl.handle.net/1765/10958
ERIM Article Series (EAS)
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Erasmus Research Institute of Management

de Boer, A., van den Bosch, F., & Volberda, H. (2004). Externe strategische vernieuwing van Europese financiële dienstverleners. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 78(10), 462–468. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10958