In de nasleep van de crisis van 2008 zijn veel mensen in de financiële problemen geraakt.
Dit artikel beschrijft de relatie tussen financiële problemen en gezondheid. Het signaleren en bespreekbaar maken van zulke problemen kan de gezondheid van de patiënt bevorderen. Hier ligt een rol voor de huisarts.

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.1007/s12445-018-0198-9, hdl.handle.net/1765/109586
Journal Huisarts en Wetenschap
Citation
van den Heijkant, G, Koenen, N.C.T, Verhagen, A.P, & Bindels, P.J.E. (2018). Kromliggen doet pijn: De rol van de huisarts bij financiële zorgen van patiënten. Huisarts en Wetenschap, 61(8), 33–35. doi:10.1007/s12445-018-0198-9