Graag maak ik gebruik van de gelegenheid die de redactie mij biedt, om een naschrift te schrijven bij de reactie van Van Wijk-Verhagen en Yildiz op mijn bijdrage over de nieuwe draagplichtregel van art. 1:100 lid 2 BW, die ik te eng acht. Zoals Van Wijk-Verhagen en Yildiz terecht veronderstellen, is mijn opvatting over deze nieuwe draagplichtregel inderdaad ingegeven door de naar mijn mening te strenge jurisprudentie van de Hoge Raad over de verknochtheidsregel van art. 1:94 lid 5 BW, waaruit blijkt dat hij zelden of nooit een bijzondere mate van verknochtheid aanneemt, zodat schulden meestal gemeenschapsschulden en geen privéschulden zijn. [...]

hdl.handle.net/1765/109595
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)

Nuytinck, A. (2018). Naschrift bij de reactie van E.M.J.M.C. van Wijk-Verhagen en Y. Yildiz. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2018/7203, 605–606. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/109595