Deze bijdrage wil de lezer informeren over de mogelijkheden om in de wetgeving doelregelgeving toe te passen in de plaats van de – meer traditionele – middelregelgeving.
De vraag die deze bijdrage wil beantwoorden is onder welke omstandigheden en voorwaarden doelregelgeving een bruikbaar concept van wetgeving is.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/109809
Journal Tijdschrift voor Wetgeving
Citation
Timmer, W.W. (2012). Doelregelgeving: op zoek naar een werkend concept. Tijdschrift voor Wetgeving, 2012-4(4), 258–268. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/109809