Wetgevingsjuristen zien zich regelmatig geconfronteerd met de vraag of het wenselijk en verstandig is een voorschrift vorm te geven als zorgplichtbepaling. Daarbij staat voorop de vraag of een dergelijke juridische figuur in de praktijk ook zal werken. Knelpunten in de naleving en de handhaving van een zorgplicht spelen hierin een grote rol.
Deze bijdrage beoogt een antwoord te geven op de vraag: wat zijn de belangrijkste omstandigheden en voorwaarden waarmee de wetgever, als hij gebruik wil maken van zorgplichtbepalingen, rekening moet houden om de behoorlijke naleving en handhaving ervan te borgen? [...]

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/109810
Journal RegelMaat
Citation
Timmer, W.W. (2013). Zorgplichten aan het werk. RegelMaat, 2013-6(6), 354–366. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/109810