Zorgplichtbepalingen vormen een intrigerend wetgevingsconcept: ze vergen het nodige van de regelgever, van de toezichthouder en van degene tot wie ze gericht zijn, de normadressaat. Dit maakt het interessant te onderzoeken hoe zorgplichtbepalingen functioneren in de rechtspraktijk, welke belemmeringen daarbij optreden en welke aanbevelingen gedaan kunnen worden ter verbetering.
In deze bijdrage wordt verslag gedaan van de werking van artikel 8, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) [...]

hdl.handle.net/1765/109811
Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
Erasmus School of Law

Timmer, W. (2013). Het ononderbroken ontwikkelingsproces beschouwd. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2013-4(4), 301–313. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/109811