Op basis van een theoretische analyse en empirisch onderzoek analyseren de auteurs het transitieproces van bestaande organisatievormen naar interne netwerkvormen. Dit geschiedt vanuit drie complementaire perspectieven: organisatiestructuur, managementprocessen en kennisstromen. Na een beknopt overzicht van de literatuur wordt middels een longitudinale casestudie zo’n transitieproces nader onderzocht. Er worden aandachtspunten voor het management geformuleerd voor het implementeren van een duurzame kenniscreatiestrategie.

hdl.handle.net/1765/10983
ERIM Article Series (EAS)
Bedrijfskunde
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F., & van Wijk, R. (2001). De ontwikkeling van interne netwerken als een duurzame kenniscreatie strategie. Bedrijfskunde, 73(1), 104–111. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10983