Sinds het begin van het nieuwe millennium is de cultuur van het openbaar bestuur onderwerp van discussie. Door de rampen in Enschede en Volendam, maar ook als gevolg van politieke crises zoals in Den Helder en Delfzijl en naar aanleiding van de dualisering van gemeentebesturen, is het concept bestuurscultuur in de discussie over het lokaal bestuur veel gebruikt (Cachet, et al. 2001; Denters and Pröpper 2002; Bovens, et al. 2006). Aan het einde van het dualiseringsproces stelde de begeleidingscommissie dat bestuurscultuur ‘de echte sleutel is voor verbetering’ en ‘misschien wel de belangrijkste factor […] voor de vernieuwing van het lokaal bestuur’ (Begeleidingscommissie 2006b: 13). In dit proefschrift is het concept bestuurscultuur als een proces van betekenisgeving theoretisch verkend en empirisch onderzocht.

,
Ringeling, Prof. Dr. A.B. (promotor)
A.B. Ringeling (Arthur)
Erasmus University Rotterdam , Eburon, Delft
hdl.handle.net/1765/10986
Department of Public Administration

van Hulst, M. (2008, January 31). Town Hall Tales: Culture as storytelling in local government. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10986