Behandeling van kanker kan de spermatogenese aantasten, met infertiliteit tot gevolg. Semencryopreservatie voorafgaand aan gonadotoxische behandeling kan de vruchtbaarheid van mannelijke kankerpatiënten veiligstellen. Gedurende 20 jaar zijn 1.018 patiënten tussen 12 en 50 jaar oud, met Hodgkin-lymfoom (n= 194), non-Hodgkin lymfoom (n=110), leukemie (n= 126) of testiculaire kiemceltumoren (n= 588) verwezen naar één centrum voor semencryopreservatie. De incidentie van deze kankertypen in het adherentiegebied en de incidentie van regionale semencryopreservatie werd gebruikt om een verwijsratio te berekenen. Semencryopreservatie was succesvol bij 856 van de 1.018 patiënten (84,1%). De mediane jaarlijkse verwijsratio bij hematologische maligniteiten en testiculaire stamceltumoren was respectievelijk 17% en 31%. De regionale verwijzing bij hematologische maligniteiten daalde na 2005 fors, tot een minimum van 2% in 2009, terwijl deze toenam bij testiculaire kiemceltumoren. Onze resultaten tonen aan dat verwijzing voor semencryopreservatie bij patiënten met een hematologische maligniteit in de fertiele leeftijd suboptimaal is.

, , , , ,
doi.org/10.1007/s13629-018-0204-9, hdl.handle.net/1765/109887
Tijdschrift voor Urologie
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Vinken, S.P.T. (Stefanus P. T.), Boellaard, W., Dohle, G., & Dinkelman-Smit, M. (2018). 20 jaar semencryopreservatie: haalbaarheid en verwijspatronen. Tijdschrift voor Urologie, 8(5), 81–87. doi:10.1007/s13629-018-0204-9