De invoering van nieuwe bestuurlijke methoden en het bijbehorende jargon in de jaren tachtig van de twintigste eeuw hebben de Nederlandse politiek en het openbaar bestuur ingrijpend en blijvend veranderd.
Meer dan in andere landen heeft Nederland zich overgegeven aan het gebruik van management speak - met verstrekkende gevolgen.