De interne netwerkorganisatie is van groot strategisch belang voor het delen en creeren van kennis in een onderneming. Praktijkonderzoek over het ontwikkelingsproces naar een interne netwerkorganisatie is echter schaars. Aan de hand van een case studie wordt in dit artikel zo'n ontwikkelingsproces naar een interne netwerkorganisatie geanalyseerd. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar de noodzakelijke veranderingen in de organisatiestructuur, de managementprocessen en de kennisstromen.