Zowel in de managementpraktijk als in de theorievorming is sprake van grote belangstelling voor interne netwerken en hun betekenis voor intraorganisationele kenniscreatie en -verspreiding. Empirisch onderzoek hiernaar is evenwel schaars. Dit artikel gaat aan de hand van de literatuur beknopt in op de relatie tussen horizontale en verticale kennisstromen in interne netwerken en stelt ter indicatie van de mate van interne netwerkvorming de H/Vratio voor. Middels een exploratief empirisch onderzoek wordt een en ander toegelicht.

,
hdl.handle.net/1765/11011
ERIM Article Series (EAS)
Bedrijfskunde
Erasmus Research Institute of Management

van Wijk, R., & van den Bosch, F. (1999). Interne netwerken en intraorganisationele kennisdeling. Bedrijfskunde, 71(1), 54–60. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11011