Het zogenaamde PER+ project had betrekking op de grondige vernieuwing (upgrading) van de oude Pernis-raffinaderij van de Komnklijke/Shell- Groep, meteen de grootste raffinaderij in Europa. Aan de strategischebesluitvormings- en communicatieprocessen rond dit project werd in juni 1997 zelfs een wetenschappelijk congres gewijd. Het project bleek namelijk een typisch voorbeeld te zijn dat illustreerde hoe, via een open dialoog met de belangrijkste externe stakeholders, het management van de onderneming erin kan slagen op succesvolle wijze strategische-investeringsprojecten (de raffinaderij moderniseren) te realiseren. In dit artikel doen de professoren Van den Bosch en Van Riel een en ander voor ons uit de doeken.

, , , , , , ,
hdl.handle.net/1765/11037
ERIM Article Series (EAS)
Tijdschrift voor strategische bedrijfscommunicatie
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F., & van Riel, C. (1997). Het PER+ project van Shell. Strategische besluitvorming en communicatie. Tijdschrift voor strategische bedrijfscommunicatie, 3(4), 80–98. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11037