Dit artikel handelt over de vergelijking van twee belangrijke internationale corporate governance modellen: het Angelsaksische one-tier model en het Reinlands two-tier model. De modellen bieden een op het eerste gezicht alternatieve invulling van de organisatie van de board ter ondersteuning van de traditionele toezichthoudende rol van commissarissen. Vanuit een conflict perspectief kan worden betoogd dat de organisatorische vormgeving van de twee modellen is ingericht om de scheiding tussen toezicht (decision control) en leidinggeven (decision management) te faciliteren. Naast de zogenaamde 'monitoring rol' besteedt dit artikel in het bijzonder ook aandacht aan de sterk in opkomst zijnde strategische rol van commissarissen. In deze rol wordt juist vanuit een consensus perspectief een integratie van decision management met decision control voorgesteld. Het artikel betoogt dat beide perspectieven op de organisatie en taakvervulling van de board elkaar niet wederzijds hoeven uit te sluiten en dat dit in de praktijk aanleiding geeft tot aanpassingen in de twee corporate governance modellen. Deze aanpassingen kunnen wijzen op een convergentie tendens tussen beide modellen.

hdl.handle.net/1765/11040
ERIM Article Series (EAS)
Bedrijfskunde
Erasmus Research Institute of Management

Maassen, G., & van den Bosch, F. (1997). Een internationale vergelijking van corporate governance modellen, is er sprake van convergentie?. Bedrijfskunde, 69(4), 35–41. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11040