Sinds de introductie in de jaren tachtig hebben de begrippen stakeholders (belanghebbenden) en stakeholder management een centrale plaats in de management-literatuur ingenomen. Beide begrippen verwijzen naar een zienswijze op organisaties waarin organisaties geconfronteerd worden met een veelvoud aan belangen [stakes) van stakeholders, zowel binnen als buiten de organisatie. Het is de taak van het management voortdurend een balans te vinden tussen de verschillende aanspraken van interne en externe stakeholders. Die taak zal in de komende jaren veeleisender worden. Vooral vanwege de toenemende omgevingsdynamiek waarmee niet alleen de grote maar zeker ook de middelgrote bedrijven geconfronteerd worden. In dit artikel gaan de auteurs daarop nader in en laten zij zien wat de implicaties zijn van deze toenemende omgevingsdynamiek voor het stakeholder management framework.