Inleiding. Bij besluitvorming over strategische investeringsprojecten kan het voortbestaan van de betrokken onderneming in het geding zijn. Dan is het van groot belang om naast de te verwachten rentabiliteit van de investeringsprojecten, tevens aandacht te schenken aan de belangen van betrokkenen binnen en buiten de onderneming. Investeringsprojecten worden van oudsher beoordeeld vanuit een financieel-economisch perspectief op basis van rationele selectiecriteria met betrekking tot de investeringsbeslissing. In de jaren zeventig is met name door Bowers (1970) studie 'Managing the Resource Allocation Process' aan dit financieel-economisch perspectief een management perspectief toegevoegd. Bower bracht daarmee het belang van het betrekken van het interne besluitvormingsproces bij investeringsbeslissingen in beeld. In de jaren tachtig en negentig zijn de dynamiek en complexiteit van de interacties tussen onderneming en omgeving verder toegenomen. Het management van deze interactie of 'interfaces' heeft de invloed van en de aandacht voorexterne stakeholders ook met betrekking tot strategische investeringsbeslissingen verder doen toenemen.

hdl.handle.net/1765/11047
ERIM Article Series (EAS)
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F. (1996). Stakeholder management bij besluitvorming over strategische investeringsprojecten. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 70(3), 133–137. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11047