Bedrijven en andere organisaties lijken plat gewalst te worden. Verplatting van organisaties,- de opkomst van netwerken als concurrenten voor organisaties; schrappen van managementlagen; verdwijnen van banen voor het leven en de opkomst van autonome taakgroepen; afschaffen van de hierarchie; weg met topdown en leve bottom-up etc! Wordt daarmee nu ook management platgewalst? Gaat de betekenis van management afnemen? Zal daarmee ook het aantal 'management jobs' gaan afnemen? Voor deze, niet onbelangrijke vragen, wil ik hier aandacht vragen.