Strategie handelt over de dynamiek van de koppeling tussen een organisatie en zijn omgeving. Op de mogelijke bijdrage van het diamant-model van Porter aan het beschrijven en verklaren van deze koppeling wordt in dit artikel ingegaan. Door middel van een longitudinale case-studie van een Nederlands bedrijf (Norit NV) wordt een en ander nader toegelicht. Daarbij wordt aandacht geschonken aan zowel het 'outside-in' als het 'inside-out' perspectief.