In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijke bijdrage vanuit de agency-theorie aan de ontwikkeling van een integratief analysekader ten behoeve van onderzoek en management van interorganisationele relaties. Daarbij wordt, naast de aspecten van intormatie(asymmetrie) van dit type relaties, tevens aandacht besteed aan de afhankelijkheidsaspecten, die in de literatuur tot voor kort weinig aandacht hebben gekregen.

,
hdl.handle.net/1765/11058
ERIM Article Series (EAS)
Bedrijfskunde
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F., & van der Zaal, G. (1994). Over de grenzen van organisaties, een analysekader voor onderzoek en management van interorganisatorische principaal-agent relaties. Bedrijfskunde, 66(1), 57–64. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11058