Inleiding. In mijn bijdrage wil ik zowel ingaan op de ontwikkelingen in de wetenschappelijke benadering van strategie- en omgevingsvraagstukken als een eerste analyse daarvan geven. Bij die analyse heb ik gekozen voor het perspectief van de longitudinale benadering. De in beschouwing genomen periode is 1910-1990. In het eerste decennium van deze periode vond namelijk een aantai belangrijke gebeurtenissen plaats, die als startpunt voor de beschouwde periode kunnen functioneren. Een daarvan is het verschijnen van het werk van Fayol in 1916, waarin voor het eerst management op een wetenschappelijke wijze werd gedefinieerd. Strategie- en omgevingsvraagstukken worden sinds Fayol als managementvraagstukken gezien. Daarom vindt mijn analyse ook plaats in de context van bedrijfskunde, zoals in paragraaf 4.2 verder uiteengezet wordt. Vervolgens geef ik in paragraaf 4.3 aan, dat vele invalshoeken denkbaar zijn om de aangeduide ontwikkeling te beschrijven en maak ik mijn keuze voor een longitudinale benadering aannemelijk. Paragraaf 4.4 bevat een poging om de ontwikkeling gedurende acht decennia te karakteriseren. In paragraaf 4.5 ga ik in op een mijns inziens veel belovende recente benadering, namelijk om een meer dynamische theorie van strategie te ontwikkelen. Ik rond af met een korte samenvatting en conclusie in paragraaf 4.6.

,
Eburon, Delft
hdl.handle.net/1765/11059
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F. (1993). Ontwikkelingen in de wetenschappelijke benadering van strategie en omgevingsvraagstukken: History matters!. In ERIM (Electronic) Books and Chapters. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11059