Is schriftelijke representatie van de geschiedenis op een journalistieke wijze verschillend van de manier waarop dat in de historische wetenschap gebeurt? Of is het niet meer en zeker niet minder dan een aantrekkelijkere representatie? In dit artikel wordt betoogd dat er enkele kleine, maar toch relevante verschillen op kunnen treden door de specifieke eisen die aan een journalistiek product worden gesteld. Niettemin kunnen historici veel leren van de journalistiek om hun publiek beter te bereiken. Omgekeerd hebben journalisten veel baat bij het toepassen van historische onderzoeksmethoden.