Ruim vijftig jaar geleden verscheen het klassieke artikel van Arrow, ‘Uncertainty and the welfare economics of medical care’ (Arrow, 1963). Algemeen wordt dit gezien als beginpunt van de gezondheidseconomie als afzonderlijke discipline. Sindsdien heeft de gezondheidseconomie een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, parallel aan het sterk groeiende aandeel van de gezondheidszorg in de economie. Dit is geen toeval, want wereldwijd worstelen beleidsmakers met de vraag hoe zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar kan worden en blijven. De klassieke economische vraag hoe de schaarse middelen zo doelmatig en rechtvaardig mogelijk kunnen worden verdeeld, speelt bij uitstek in de gezondheidszorg. In deze canon van de gezondheidseconomie komen negen inzichten aan bod die de gezondheidseconomie de afgelopen vijftig jaar heeft opgeleverd.

hdl.handle.net/1765/110758
Economisch-Statistische Berichten
Health Systems and Insurance

Schut, E., van Doorslaer, E., & Keuzenkamp, H.A. (2015). Canon 11: Gezondheidseconomie. Economisch-Statistische Berichten, 100(4707), 198–202. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/110758