Schaalvergroting van allerlei maatschappelijke processen eind negentiende eeuw leidde tot de invoering van nieuwe technieken, die een vast onderdeel zijn geworden van de twintigste-eeuwse samenleving. besproken worden onder meer de telegraaf, de moderne fabriek, moderne reclame en de supermarkt.

technische en maatschappelijke ontwikkeling, tweede industriële revolutie
hdl.handle.net/1765/11084
Kleio: the magazine for history teachers
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

van Lente, D. (2000). De technische cirkel. De tweede industriële revolutie en het ontstaan vgan technische netwerken. Kleio: the magazine for history teachers. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11084