Op 1 oktober 2012 trad de Wet hervorming herziening ten voordele in werking (Stb. 2012, 275). De wet bevat de bepaling dat zij vijf jaar na de inwerkingtreding zal worden geƫvalueerd op haar doeltreffendheid en op de effecten van de wet in de praktijk. Deze evaluatie is uitgevoerd door onderzoekers van de Erasmus School of Law in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dit rapport doet hier verslag van.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/110859
Citation
Nan, J, Holvast, N.L, Lestrade, S.M.A, Mevis, P.A.M, & Mascini, P. (2018, January). Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/110859