INLEIDING. Op verzoek van de redactie zullen wij in dit artikel aandacht schenken aan de bijdragen van prof.dr G.M.J. Veldkamp op het terrein van de sociale zekerheid. Denkend over een nadere afbakening, leek het ons goed in het bijzonder aandacht aan de relatief beperkte omvang van het onderzoek op het terrein van de sociale zekerheid te besteden. Ook Veldkamp baarde dit verschijnsel zorgen. Hij sprak in dit verband van een stiefmoederlijke bedeling van het sociale zekerheidsonderzoek (Veldkamp, 1984, p. 74-75). In eerdere publikaties hebben wij hiervoor overigens ook al aandacht gevraagd (zie bijv.: Van den Bosch, Petersen, 1983). In paragraaf 2 wordt in dit verband kort de bijdrage van Veldkamp zelf geschetst. Daarna volgt een beschouwing over de wisselwerking tussen onderzoek en beleid in de sociale zekerheid en de betekenis van de onderlinge afhankelijkheidsrelaties daarbij in paragraaf 3. In het verlengde hiervan wordt in paragraaf 4 aan de hand van een case studie betreffende evaluatieonderzoek sociale zekerheid, ingegaan op de relatie besluitvorming - onderzoek sociale zekerheid. De samenvatting en conclusies volgen in paragraaf 5.

hdl.handle.net/1765/11094
ERIM Article Series (EAS)
Sociaal maandblad Arbeid
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F., & Petersen, C. (1991). Veldkamp en het onderzoek op het terrein van de sociale zekerheid. Sociaal maandblad Arbeid, 46, 164–167. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11094