Een woord vooraf: doel en opzet van deze studie: De gedachte van het verbreden van de kust als vorm van landaanwinning naar de ideeen van R.E. Waterman, genaamd 'Naar een Integraal Kustbeleid voor Zuid-Holland' en gebaseerd op het door Svasek ontwikkelde principe 'Bouwen met de Natuur', staat reeds meerdere jaren in de belangstelling. Deze belangstelling kan zeker niet in het minst worden toegeschreven aan de energieke wijze waarop Waterman in woord en geschrift zijn ideeen onder de aandacht tracht te brengen van iedereen die geinteresseerd is of geinteresseerd kan worden. Met onvermoeibare ijver en met inzet van zijn gehele persoon voert hij een pleidooi om voor de leniging van de ruimtenood van Zuid-Holland zich niet te beperken tot en blind te staren op (deel)oplossingen op het oude land, maar de blik naar het westen, naar de zee te richten om via bouwen met de natuur de kust van Zuid-Holland van Scheveningen tot Hoek van Holland te verbreden om zo nieuw land te winnen waarop kan worden gebouwd, geleefd, gewerkt en gerecreeerd en waarop tevens natuurwaarden kunnen worden ontwikkeld.

, , ,
Eburon, Delft
hdl.handle.net/1765/11098
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F., & Veerman, C. (1988). Een kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen. ERIM (Electronic) Books and Chapters. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11098