Inleiding. Het huidige demografische perspectief van 'vergrijzing en ontgroening' van de Nederlandse bevolking zal vergaande gevolgen hebben voor een bij uitstek daarvoor gevoelige sociale zekerheidsregeling als de AOW. Verwacht wordt namelijk dat de uitkeringslasten met name na het jaar 2010 zeer snel zullen gaan stijgen, evenals de AOW-premiedruk. Een duidelijk beeld hieromtrent is van groot belang voor het tijdig starten van de maatschappelijke discussie over de toekomstige uitkerings- en/of financieringsstructuur van de AOW. ...

,
hdl.handle.net/1765/11099
ERIM Article Series (EAS)
Sociaal maandblad Arbeid
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F. (1988). De ontwikkeling van de AOW-premiedruk in de toekomst. Sociaal maandblad Arbeid, 43, 375–382. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11099