Inleiding. Gaarne heb ik de uitnodiging aanvaard om op een door de studentenvereniging van de studierichting Sociale Zekerheidswetenschap georganiseerde studiemiddag over de toekomst van de AOW te spreken. De AOW is de oudste en meest bekende van de sociale volksverzekeringen. Een bijdrage aan het waarborgen van de toekomst daarvan, wil ik dan ook graag leveren. In het navolgende zal ik, op verzoek van de organisatoren, een aantal kanttekeningen maken bij het rapport van de Commissie Financiering Oudedagsvoorziening en mij daarbij beperken tot de financiele aspecten. Alvorens daarmee aan te vangen, zal eerst ons artikel (Van den Bosch, Van Eekelen, Petersen, 1983) met de titel "De toekomst van de AOW: verdubbeling van de premies of halvering van de uitkeringen?" beknopt worden weergegeven. Dit artikel is naast andere publikaties mede de aanleiding geweest tot het instellen van de commissie. Daarna passeren de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van het rapport de revue, waarna ik een aantal kanttekeningen bij het rapport zal maken. Ik sluit af met een samenvatting, conclusies en aanbevelingen.

Katholieke Universiteit Brabant
hdl.handle.net/1765/11100
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F.A.J. (1988). De financieringsproblematiek van de AOW in de toekomst. In ERIM (Electronic) Books and Chapters. Katholieke Universiteit Brabant. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11100