Inleiding De opvattingen over de wisselwerking tussen economie en demografie zijn in de geschiedenis van het economisch denken lange tijd gedomineerd door Malthus (1798). Deze stelde namelijk dat de bevolkingsgroei de neiging vertoont zich uit te breiden boven de bestaansmogelijkheden. Daardoor zou de bestaanszekerheid in gevaar komen en daarvan zou een negatieve invloed uitgaan op de bevolkingsomvang. Zo'n 200 jaar na het verschijnen van Malthus' werk kennen we, in de rijkere landen althans,1 evenwel een uitgebreid en omvangrijk stelsel van sociale zekerheid, dat niet alleen expliciet gericht is op het verschaffen van bestaanszekerheid, maar tevens de economische en demografische ontwikkeling kan beinvloeden. Dit betekent, dat bij een integrale analyse van de wisselwerking tussen economie en demografie tevens de sociale zekerheid daarbij moet worden betrokken. En dit betekent voorts dat een analyse, die zich uitsluitend zou beperken tot de gevolgen van demografische ontwikkelingen voor de sociale zekerheid, aan deze wisselwerking geen recht doet.

Stenfert Kroese, Leiden
hdl.handle.net/1765/11101
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F. (1987). Economie, demografie en sociale zekerheid. In ERIM (Electronic) Books and Chapters. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11101