De omvang en complexiteit van de sociale zekerheid zijn de laatste jaren sterk toegenomen, en daarmee is de beheersbaarheid minder geworden. De onoverzichtelijke situatie in net stelsel maakt clientgericht werken niet eenvoudig en werkt fraude in de hand waardoor de kosten hoger oplopen dan de bedoeling is. Bovendien zet de fraude de solidariteit waarop het stelsel is gebaseerd sterk onder druk. In dit artikel wordt dan ook gepleit voor een zorgvuldige invoering van een verzekerdenadministratie om de coordinate binnen de uitvoeringsorganen te vergemakkelijken, en een sofi-nummer om de coordinatie tussen de uitvoeringsorganen en de belastingdienst te verbeteren.