Inleiding. Veldkamp's wetenschappelijke publicaties over de sociale zekerheid strekken zich momenteel over een periode van zo'n 40 jaar uit. Aan het begin van deze periode publicaties over onder meer beroeps- versus sociale risico's en zijn dissertatie uit 1949: 'Individualistische karaktertrekken in de Nederlandse sociale arbeidsverzekering'. In 1986 verschenen publicaties over onder meer de 'stelselherziening'. In die tussenliggende periode heeft de sociale zekerheid een duidelijke ontwikkeling meegemaakt. Van 'sociale arbeidsverzekeringen', via volksverzekeringen naar een toenemende betekenis van het solidariteitsbeginsel en een afnemende betekenis van het equivalentiebeginsel ('Afscheid van de verzekeringsgedachte'): van 'sociale arbeidsverzekeringen' naar sociale zekerheid.

Kluwer
hdl.handle.net/1765/11103
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F. (1986). Tussen individuele verantwoordelijkheid en overheidsregulering. In ERIM (Electronic) Books and Chapters. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11103