Binnen audit en accountancy heeft men de controle van de informatietechnologie (IT) te lang overgelaten aan specialisten (IT-auditors). Maar inmiddels is de IT te zeer het kloppend hart van de onderneming om haar nog langer te negeren, stelt Mollema. Door de toenemende frequentie en snelheid van bedrijfsrapportages is het beoordelen van de organisatie en de informatiesystemen de enige doeltreffende manier om tot een oordeel over de kwaliteit van de bedrijfsprestaties te komen. Nu de internationale verplichting bestaat IT op te nemen in het curriculum van de accountancyopleidingen, geeft Mollema aan waar de schoen wringt als het gaat om IT binnen audit en wat de eventuele faalfactoren zijn. Ook wijst Mollema op het belang van auditeffectiviteit en het meten daarvan. Na alle beursperikelen van de achterliggende jaren moet het beroep het vertrouwen van het publiek in de accountant/auditor terugwinnen en vast houden. Daartoe is niet alleen meer effectiviteitsonderzoek nodig op het terrein van audit, maar ook onderzoek naar de toegevoegde waarde ervan. Zulk onderzoek dient vanwege de vereiste objectiviteit en kwaliteit voornamelijk aan universiteiten plaats te vinden. Dit loopt parallel met de wens van de universiteiten dat er meer academisch onderzoek plaats vindt, ook bij de post-initiële opleidingen voor accountancy en assurance. Kor Mollema begon zijn carrière bij Ernst & Young. Daarna trad hij in dienst van de Verenigde Spaarbank als Hoofd Interne Audit en later als directeur Controlling en Automatisering. In 1990 werd hij, bij het opgaan van VSB in Fortis, controller en later general auditor van dit concern. Daarnaast doorliep hij een parttime universitaire carrière, eerst aan de Vrije Universiteit en sinds 1999 als hoogleraar in Rotterdam. In 1990 was hij de eerste IT –auditor in Nederland die in zijn vakgebied promoveerde: Zichtbaarheid van informatiekwaliteit. Mollema publiceerde enkele boeken en een veelheid aan artikelen. Mollema is hoogleraar Auditing & IT en verbonden aan de Erasmus School of Accountancy & Assurance. Op 18 januari 2008 nam hij afscheid met zijn rede Akoepedie voor Auditors, waarin hij wijst op het belang van beroepsmatige bijscholing en van meer onderzoek naar zowel de effectiviteit als de toegevoegde waarde van het auditberoep. Na de bekende beursschandalen moet het beroep het vertrouwen van het publiek terugwinnen.