In mei & juni 2018 werd een vragenlijst verstuurd naar Vlaamse lokale politici – zowel leden van de gemeenteraad als OCMW raad. In de vragenlijst werden twee experimenten verwerkt. Het eerste experiment focust op de attitudes van Vlaamse lokale politici t.o.v. kandidaten voor een secretarisfunctie in hun lokaal bestuur. Het tweede experiment focust op de attitudes van Vlaamse lokale politici t.o.v. Syrische vluchtelingen.
Het doel van het eerste experiment is om te kijken of seksuele voorkeur (hetero of homo), geloofsovertuiging (christen of atheïst) en fysieke beperkingen (rolstoelgebruiker) van invloed zijn op de attitudes van Vlaamse lokale politici t.o.v. kandidaten voor de secretarispositie. Het doel van het tweede experiment is om te kijken of geslacht (man of vrouw), opleidingsniveau (kapper of huisarts) en geloofsovertuiging (christen of moslim) van invloed zijn op de attitudes van Vlaamse lokale politici t.o.v. Syrische vluchtelingen.
In totaal werkten 1,164 Vlaamse lokale politici mee aan dit onderzoek. Deze executive summary bevat een overzicht van de voornaamste onderzoeksresultaten. U ontvangt dit document vanwege uw medewerking aan ons onderzoek – waarvoor wij u van harte bedanken.

hdl.handle.net/1765/111499
Rijksuniversiteit Gent

George, B., & Deckers, C. (2018, September 21). Onderzoek m.b.t. attitudes van politici t.o.v. vluchtelingen en aanwervingen van secretarissen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/111499