Achtergrond Een calciumblokkerintoxicatie heeft vaak een slechte uitkomst. Zelfs kleine overdoseringen zijn potentieel fataal.
Casus Een 51-jarige vrouw en een 51-jarige man kwamen op de SEH met een ernstige shock, nadat ze een overdosering van een calciumblokker hadden genomen. Nadat uitgebreide medicamenteuze behandeling faalde, was bij beide patiënten extracorporele ‘life support’ (ECLS) nodig als brug naar herstel.
Conclusie Bij een ernstige calciumblokkerintoxicatie leidt de combinatie van een lage vaattonus en cardiaal falen tot een refractaire shock. ECLS ondersteunt de circulatie tijdelijk en handhaaft de orgaanperfusie. Zo kan ECLS functioneren als een brug naar herstel en mogelijk levens redden. Het is aan te raden om bij patiënten met een calciumblokkerintoxicatie tijdig met een ECLS-centrum te overleggen en hen zo nodig te verwijzen.

hdl.handle.net/1765/111528
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Groot, M., Grewal, S., Meeder, H., van Thiel, R., & den Uil, C. (2017). Extracorporele life support bij calciumblokkerintoxicatie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 161. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/111528


Additional Files
available online