Verstedelijking is een wereldwijd fenomeen. Volgens de laatste cijfers van de VN woont tegenwoordig 55% van de wereldbevolking in steden. Verstedelijkingsprocessen hebben potentieel grote gevolgen voor levenslopen, voor sociale netwerken en voor ruimtelijke sociaaleconomische ongelijkheid. Kansrijke jongeren trekken weg uit landelijke gebieden, de ouderen blijven achter. De 'geografie van sociale verbanden' verandert daardoor.

Deze rede behandelt de vraag hoe je omgeving –je familie, je lokale sociale netwerk, de stedelijke omgeving zelf- samenhangt met jouw maatschappelijke kansen. En de vraag of die samenhang ook een oorzakelijk verband betekent, is er bijvoorbeeld sprake van een invloed van de omgeving, of meet je bestaande verschillen tussen mensen? Voor het onderzoek worden grootschalige registerdata gebruikt uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

hdl.handle.net/1765/111554

Rede In verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Stedelijke Statistieken vanwege het Centraal Bureau voor de Statistiek, binnen het LDE Centre for BOLD Cities, aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Erasmus Universiteit Rotterdam op 14 september 2018.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Das, M. (2018, November). What is the city but the people?. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/111554