Schuivende panelen was de titel van een partijprogramma uit de jaren tachtig. Deze rede is echter geen politiek manifest. Hoewel een wetenschapper in staat moet zijn om politiek te bedrijven en de Allergologie als discipline sinds haar oprichting speelbal geweest is van politieke krachten gaat deze lezing vooral over verschuivingen en ontwikkelingen in het vakgebied. rede In verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar met als leeropdracht Allergologie aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, op 20 april 2007