Naar aanleiding van de zojuist verschenen Miljoenennota 1986 en Financiele nota sociale zekerheid 1986 wordt in dit artikel aandacht besteed aan de relatie tussen de Miljoenennota, de collectieve sector en de sociale zekerheid. Opvallend is namelijk dat een jaarlijkse publikatie waarin wordt beoogd een ge'mtegreerd beeld van de collectieve sector te geven ontbreekt. Zo'n ge'mtegreerd beeld is van groot belang. Ombuiging bij de ene deelsector van de collectieve sector kan tot uitgavenstijging bij een andere deelsector leiden; verlaging van het financieringstekort van het rijk heeft repercussies voor de andere deelsectoren e.d. Een gei'soleerde beschouwing van een onderdeel van de collectieve sector, zoals het rijk of de sociale zekerheid doet geen recht aan de binnen de collectieve sector aanwezige samenhang en wisselwerking. In dit artikel wordt een en ander voor de sociale zekerheid toegelicht. Daarbij vindt aan de hand van de Financiele nota sociale zekerheid 1986 een bespreking van de ombuigingsmaatregelen in de sociale zekerheid plaats.

hdl.handle.net/1765/11177
ERIM Article Series (EAS)
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F. (1985). Miljoenennota, collectieve sector en sociale zekerheid. Economisch-Statistische Berichten, 70(3525), 989–992. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11177