Inleiding. Een opvallend verschijnsel in Nederland is de relatief beperkte omvang van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de sociale zekerheid. Deze omvang, die overigens per discipline, en per onderdeel van de sociale zekerheid e.d, verschilt, lijkt niet in verhouding te staan tot de kwantitatieve en maatschappelijke betekenis van het stelsel. Momenteel wordt ca. een derde van het nationaal inkomen via het stelsel van sociale zekerheid herverdeeld.