Dit artikel vormt een eerste reactie op het WRR-rapport,,Waarborgen voor Zekerheid" en met name op het plan voor een nieuw stelsel voor sociale zekerheid. Na een overzicht van het plan worden enkele belangrijke aspecten, zoals de financiering van het basisinkomen, de beoogde vereenvoudiging en de relatie met de arbeidsverhoudingen, nader uitgewerkt en van kanttekeningen voorzien. Deze kanttekeningen leiden tot de conclusie dat het huidige plan nog geen waarborgen voor zekerheid biedt. Gepleit wordt voor de start van een fundamentele discussie over een nieuw stelsel en voor een uitvoerig onderzoek naar de economische en financiele implicaties van zo'n nieuw stelsel.

hdl.handle.net/1765/11179
ERIM Article Series (EAS)
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F. (1985). Naar nieuwe waarborgen voor sociale zekerheid. Economisch-Statistische Berichten, 70(3523), 916–926. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11179