Inleiding. Dit jaar wordt voor het eerst sinds 1950 een daling van de Sociale Zekerheidsuitgaven verwacht. Hoe opmerkelijk deze ontwikkeling is blijk uit figuur 1, die de gemiddelde toeneming van het aandeel van de Sociale Zekerheidsuitgaven in het nationaal inkomen in beeld brengt. In de eerste periode, 1950-1957, neemt het aandeel van de Sociale Zekerheidsuitgaven gemiddeld met ca. 0,3% per jaar toe....