Over 35 a 40 jaar zal het aantal AOW-gerechtigden ongeveer het dubbele bedragen van het huidige aantal, terwijl de potentiele beroepsbevolking globaal gesproken constant blijft. Zonder tijdige maatregelen betekent dit een verdubbeling van de AOW-premie van 12% nu tot ca. 23% in 2030, of een halvering van de uitkering. In het eerste geval is het de vraag of de actieve bevolking op dat moment bereid is een zo zware premielast op zich te nemen, in het laatste geval stuit het tegen de borst dat degenen die een werkzaam (even lang premie hebben afgedragen, op het moment dat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt geconfronteerd worden met een sterke vermindering van de uitkering. In dit artikel wordt de toekomstige ontwikkeling van de AOW geanalyseerd. Verschillende mogelijke financieringstelsels passeren de revue en worden besproken wat betreft hun gevolgen voor de premiedruk en de uitkeringshoogte. Duidelijk is dat hoe langer een hervorming van de financiering van de AOW wordt uitgesteld, hoe hoger de economische en sociale kosten van een aanpassing zullen worden.

,
hdl.handle.net/1765/11183
ERIM Article Series (EAS)
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F., van Eekelen, P. J. C., & Petersen, C. (1983). De toekomst van de AOW: verdubbeling van de premies of halvering van de uitkeringen?. Economisch-Statistische Berichten, 68(3431), 1052–1058. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11183