Onderzoek naar de rol van de leefomgeving voor gezondheid en leefstijl is een relatief jong onderzoeksterrein. Ondanks een exponentiele toename in het aantal studies op dit terrein in de laatste twee decennia bestaat er nog veel onduidelijkheid over de rol van de leefomgeving.

In opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg geven wij in dit rapport de stand van de wetenschap weer voor drie relaties:
1) omgeving – leefstijl (bewegen, voeding/overgewicht, alcohol, roken),
2) omgeving – redzaamheid, en
3) omgeving – sociale verbindingen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/111863
Citation
Kamphuis, C.B.M, Schop-Etman, A, Oude Groeniger, J, & van Lenthe, F.J. (2014). Relaties van de fysieke omgeving met leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/111863