De doelstellingen in dit project zijn:
• Het maken van een systematische inventarisatie van de effectiviteit van binnen- en buitenlandse interventies voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden voor mensen met een lage sociaaleconomische positie, en in het bijzonder “kansarme gezinnen”. Specifieke uitkomstmaten van “gezondheidsachterstanden” waren hierbij roken, alcoholgebruik, overgewicht (en de onderliggende gedragingen voeding, beweging en ‘zittend’ gedrag) en ervaren gezondheid;
• Het uitvoeren van een analyse van a) de componenten van interventies die specifiek leiden tot verkleining van gezondheidsachterstanden en b) de overdraagbaarheid van buitenlandse interventies naar de Nederlandse context;
• Het formuleren van aanbevelingen voor de opzet en uitvoering van kansrijke interventies gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden voor mensen met een lagere sociaaleconomische status in de Nederlandse context, rekening houdend met het door leden van de doelgroep ingeschatte draagvlak voor interventies.