Hoofdvraag van het onderzoek is:
In hoeverre is de formele aanstellingswijze van burgemeesters van invloed op hun feitelijk functioneren?

Deze hoofdvraag is uitgewerkt in een aantal deelvragen.
1. Op welke wijze worden de burgemeesters in de onderzochte landen aangesteld; welke ontwikkelingen (ook in historisch perspectief ) en beleidsvoornemens zijn er ten aanzien van de aanstellingswijze?
2. Welke formele bevoegdheden hebben burgemeesters; welke ontwikkelingen (ook in historisch perspectief ) en beleidsvoornemens zijn er ten aanzien daarvan?
3. Welke formele positie nemen de burgemeesters in in de executieve en ten opzichte van de raad; welke ontwikkelingen en beleidsvoornemens zijn er ten aanzien daarvan?
4. Welke feitelijke positie nemen de burgemeesters in, hoe zien de beleving en verwachtingen van de rol van de burgemeester in de lokale samenleving eruit?
5. In hoeverre is de formele positie van invloed op de feitelijke positie?

, ,
P.H.P. Groeneveld (Paul) , W.J. Verheul (Wouter Jan)
hdl.handle.net/1765/1119
Department of Public Administration

Cachet, L., Daemen, H., Noppe, R., Ringeling, A., & Schaap, L. (2002). Buitenlandse Burgemeesters Bekeken. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/1119